Poštovné zdarma na objednávky nad 7552,07 Kč. Možnost zaslání přes DHL Express.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tato webová stránka je provozována společností 68travel, s.r.o.. Termíny "my", "my" a "naše" označují 68travel, s.r.o.. 68travel, s.r.o. nabízí tuto webovou stránku včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z této stránky k dispozici uživateli, podmíněno tím, že souhlasíte s těmito podmínkami, pravidly a upozorněními.

Návštěvou našich stránek a / nebo koupí něčeho u nás, se stáváte uživatelem naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami ( "Smluvní podmínky", "Podmínky") včetně těchto dodatečných smluvních podmínek a pravidel zde a / nebo k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webových stránek včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, dodavateli, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Přečtěte si pozorně tyto Podmínky služby před přístupem nebo použitím našich webových stránek. Přístupem nebo použitím jakékoli části stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nesmíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud se tyto Smluvní podmínky považují za nabídku, souhlas je výslovně omezen na tyto Smluvní podmínky.

Jakékoliv nové funkce nebo nástroje, které se přidají do aktuálního obchodu, budou také předmětem Smluvních podmínek. Nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek můžete kdykoli přečíst na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoliv část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Pokračování v používání nebo přístupu na webové stránky po odeslání jakýchkoliv změn představuje přijetí těchto změn.

SEKCE 1 - PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

Prohlašujete, že ve svém státě nebo provincii splňujete zákonem stanovenou věkovou hranici a že jste nám dal souhlas umožnit kterékoliv z vašich nezletilých závislých osob používat tuto stránku.

Nesmíte používat naše produkty na jakékoliv nelegální nebo neoprávněné účely, ani nesmíte při používání služby porušovat jakékoliv zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, autorských zákonů).

Nesmíte vysílat žádné červy, viry ani kód ničivé povahy.

Porušení nebo porušení kterékoliv z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

SEKCE 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

Souhlasíte, že váš obsah (s výjimkou informací o kreditní kartě) může být převeden nešifrovaný a zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny přizpůsobené a přizpůsobené technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě stále šifrované.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakémukoliv kontaktu na webových stránkách, přes které služba poskytuje, bez výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy používané v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro pohodlí a nebudou omezovat nebo jinak ovlivňovat tyto podmínky.

SEKCE 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A ČASOVOSŤ INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze na obecné informace a neměl by se spoléhat ani používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšího nebo časově dostupnými zdroji informací. Jakékoliv spoléhání na materiál na této stránce je na vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace, nezbytně, nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze na vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit obsah této stránky, ale nemáme povinnost aktualizovat jakékoliv informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností monitorovat změny na našich stránkách.

SEKCE 4 - Úpravy na službu a ceny

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo přestat Službu (nebo jakoukoliv její část nebo obsah) bez upozornění kdykoliv.

Na změnu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení služby nebudeme odpovědni vůči vám ani žádné třetí straně.

SEKCE 5 - VÝROBKY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou se vrátit nebo vyměnit jen v souladu s našimi Pravidly vrácení.

Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazily barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že váš počítač zobrazuje jakoukoliv barvu.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby provedená na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

SEKCE 6 - PŘESNOST fakturačními INFORMACÍ

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku, kterou jste si s námi umístili. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky umístěny na stejném účtu zákazníka, stejné kreditní kartě a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě změny nebo zrušení objednávky se můžeme pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době uskutečnění objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho uvážení vypadají umístěny prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupech a účtech pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že okamžitě aktualizujete svůj účet a další informace včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Podrobnější informace naleznete v našich Pravidlech vrácení.

SEKCE 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemůžeme monitorovat, ani nemáme kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytneme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoliv záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoliv schválení. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vznikla nebo souvisí s používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoliv používání volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webových stránek je zcela na vlastní riziko a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran.

V budoucnu můžeme nabídnout i nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou také předmětem těchto Smluvních podmínek.

SEKCE 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou přidruženy k nám. Nejsme zodpovědní za prozkoumání nebo ohodnocení obsahu nebo přesnosti a neručíme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neodpovídáme za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pozorně zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoliv transakci. Reklamace, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

SEKCE 9 - POKYNY UŽIVATELE, ZPĚTNÉ ZMĚNY A JINÉ PODMÍNKY

Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní záznamy) nebo bez žádosti od nás, posielatete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoliv bez omezení upravit, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám odešlete. Jsme a nejsme povinni (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) odpovědět na jakékoliv připomínky.

Můžeme, ale neměli jsme povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určujeme podle vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážející, ohrožující, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušují duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky.

Souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou obsahovat škodlivý nebo jiný nezákonný, zneužívající nebo obscénní materiál nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jiným způsobem zaváděly nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoliv připomínek. Vy jste výhradně zodpovědní za všechny vaše připomínky a jejich přesnost. Nebudeme nést žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zaslali vy nebo jiná třetí strana.

SEKCE 10 - OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše podání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše pravidla ochrany osobních údajů.

SEKCE 11 - CHYBY A NEPŘESNOSTI

Příležitostně se mohou na naší stránce nebo ve službě vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisu produktu, ceny, propagace, nabídky, poplatků za přepravu produktu, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoliv informace ve službě nebo na jakémkoliv souvisejícím webu kdykoliv bez předchozího upozornění (i po odeslání objednávky),

Neuskutečňujeme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoliv související webové stránce, včetně informací o cenách, kromě případů vyžadovaných zákonem. Žádný specifikován datum aktualizace nebo aktualizace, který se používá ve službě nebo na kterékoliv související webu, by měl obsahovat označení, že veškeré informace ve službě nebo na kterékoliv související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

SEKCE 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů, jak jsou uvedeny ve smluvních podmínkách, máte zakázáno používat tuto lokalitu nebo její obsah: (a) na jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od jiných, aby provedli nebo se podíleli na jakýchkoli protiprávních úkonech; (C) porušovat všechny mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat falešné nebo zavádějící informace; (G) předávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoliv související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (I) spam, Phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; j) za jakýkoliv obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) narušit nebo obejít bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit používání služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek za porušení jakéhokoliv zakázaného používání.

SEKCE 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neposkytujeme záruku, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné či bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu zrušit kdykoli bez upozornění.

Vy výslovně souhlasíte, že vaše používání nebo nemožnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (pokud není výslovně uvedeno nám) poskytovány "tak jak jsou" a "dostupné" pro vaše použití bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, včetně všech odvozených záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušení.

Společnost 68travel, s.r.o., naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nebudou zodpovědní za žádné zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, , zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ztraceného zisku, ušlého příjmu ztracených úspor, ztráty dat, náhradních nákladů nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jiné vyplývající z vašeho používání jakýchkoli služeb nebo produktů objednány pomocí této služby nebo jakýchkoli jiných nároků souvisejících jakýmkoliv způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoliv produktu včetně, ale ne výlučně, jakýchkoliv chyb nebo opomenutí v jakékoliv obsahu nebo pokud ejkoľvek ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), který je zveřejněn, přenášen nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i tehdy, jestliže je informován o jejich možnostech. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových zemích nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

SEKCE 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodněním, obhajováním a nezávadností skupiny 68travel, s.r.o. a našich mateřských, dceřiných, přidružených, partnery, úředníků, ředitelů, agentů, smluvních partnerů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců, neškodné vůči jakýmkoli nárokům nebo požadavkům včetně přiměřených odměn advokátů z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují, nebo porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany.

SEKCE 15 - NESPLATNOSŤ

V případě, že je jakékoliv ustanovení těchto Smluvních podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné, takové ustanovení je přesto vymahatelné v maximální možné míře povolené příslušným zákonem a nevymahatelná část se považuje za oddělena od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vynutitelnost ostatních zbývajících ustanovení.

SEKCE 16 - UKONČENÍ

Závazky a závazky smluvních stran, které vznikly před termínem ukončení, zůstanou po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto Smluvní podmínky jsou účinné až do ukončení vy nebo nás. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli zrušit tím, že nás oznamujete, že už nechcete používat naše služby nebo přestanete používat naše webové stránky.

Pokud na základě našeho vlastního úsudku selžete, nebo pokud máte podezření, že jste se nepodařilo, dodržovat jakýkoliv termín nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu také kdykoli vypovědět bez oznámení a zůstanete odpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení smlouvy; a / nebo v důsledku toho můžete odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoliv jejich části).

SEKCE 17 - ÚPLNÁ SMLOUVA

Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto Smluvní podmínky a jakákoli pravidla nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na této stránce nebo v souvislosti se Službou, představují celou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale ne výlučně, jakýchkoli předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoliv nejednoznačnosti při interpretaci těchto Smluvních podmínek se nesmí vykládat proti navrhovateli.

SEKCE 18 - VLASTNÍ PRÁVO

Tyto Smluvní podmínky a jakékoliv samostatné smlouvy, kterými poskytujeme Vaše Služby, budou řízeny a vykládány v souladu se zákony Slovenské republiky.

SEKCE 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek můžete kdykoli přečíst na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoliv část těchto Smluvních podmínek odesláním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat naše změny na webových stránkách. Pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po odeslání jakýchkoliv změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

SEKCE 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky o smluvních podmínkách by měly být zaslány na obchod@68travel.cz.

SEKCE 21 - PODMÍNKY VRÁCENÍ

Vratky

Naše pravidla trvají 30 dní. Pokud od vašeho nákupu uplynulo 30 dní, bohužel vám nemůžeme nabídnout náhradu nebo výměnu.

Chcete-li mít nárok na návrat, musí být vaše položka nepoužitá a za stejných podmínek, které jste dostali. Musí být také v originálním balení.

Další nevratné položky:

* Dárkové poukázky

* Personalizované produkty

* Výrobky na míru

Chcete-li dokončit svůj návrat, požadujeme potvrzení nebo doklad o koupi.

Neposílejte svůj nákup zpět výrobci.

Existují určité situace, kdy se poskytují pouze částečné náhrady: (pokud je to vhodné) * Každá položka, která není v původním stavu, je poškozená nebo chybějící část z důvodů, které nejsou způsobeny naší chybou. * Každá položka vrácena více než 30 dnů po jejím obdržení náhrady

Refundace

Po obdržení a kontrole vašeho návratu vám zašleme e-mail, abychom vás upozornili, že jsme obdrželi vaši vrácenou položku. Rovněž vás budeme informovat o schválení nebo zamítnutí vrácení platby. Pokud jste byli schválení, vrácení platby bude zpracováno a během určitého počtu dnů se kreditní karta nebo původní způsob platby automaticky použijí. Platby se vracejí na původní způsob platby. Pokud jste provedli nákup pomocí specifických platebních metod (např. PayPal), transakční poplatky účtované zpracovatelem jsou nevratné (4-5 % v případě PayPal).

Pozdní nebo chybějící vratky

Pokud jste zatím nedostali refundaci, nejprve zkontrolujte svůj bankovní účet znovu. Pak kontaktujte svou společnost s kreditní kartou, může to chvíli trvat, než se oficiálně zveřejní vaše refundace. Dále kontaktujte svou banku. Často je čas na zpracování předtím, než se vrátí refundace. Pokud jste to všechno udělali a zatím jste nedostali refundaci, kontaktujte nás na adrese obchod@68travel.cz.

Výměna

Položky pouze nahradíme, pokud jsou poškozené nebo poškozené. Pokud ho musíte vyměnit za stejnou položku, pošlete nám e-mail na shop@zamenej.sk a pošlete své zboží na adresu: 68travel, Dunajská 4, Bratislava, 81108, Slovensko.

Dárky

Pokud byla položka označena jako dárek při zakoupení a odeslání přímo vám, obdržíte dárkový kredit na hodnotu vašeho výnosu. Jakmile dostanete vrácenou položku, odešleme vám dárkový certifikát. Pokud položka nebyla při zakoupení označena jako dárek nebo dárce, který dal dárek doručit na sebe, aby vám dal později, zašleme dárci vrácení peněz a dozví se o vašem návratu.

Doprava

Chcete-li produkt vrátit, zašlete svůj produkt na adresu: 68travel, Dunajská 4, Bratislava, 81108, Slovensko.

Budete zodpovědní za zaplacení za vlastní náklady na přepravu za vrácení položky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Pokud dostanete refundaci, náklady na vrácenou zásilku se odečítají z vaší vrácené částky. V závislosti na tom, kde žijete, může trvat čas, který může trvat, než se váš vyměněn produkt dostane k vám. Pokud odesíláte zboží nad 75 EUR, měli byste zvážit použití trakovateľnej přepravní služby nebo nákupu pojištění. Nezaručujeme, že dostaneme vaši vrácenou položku.

Spolehlivá podpora

Rychlá podpora, záruční servis a snadné vrácení. Doživotní záruka na naše dřevěné výrobky.

4,8/5 průměrné hodnocení

Více než 6000 recenzí od zákazníků z celého světa. 98% zákazníků nás doporučuje.

Personalizované objednávky

68travel je originální výrobce, což znamená, že můžeme rychle vytvořit individuální objednávky podle vašich přání.

Žijeme pro dobrodružství

Ve společnosti 68travel rádi cestujeme a objevujeme. Snažíme se používat recyklované přírodní materiály a omezit používání plastů. 68travel po světě »

Hledat

COOKIES

68travel, s.r.o. žádá o váš souhlas s použitím vašich údajů pro účely personalizované reklamy a obsahu, měření reklamy a obsahu, statistiky cílových skupin a vývoje produktů, jakož i pro ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení.

Nastavení můžete upravit kliknutím na jednotlivé položky. Další informace o GDPR naleznete na této stránce.

Způsob použití vašich osobních údajů můžete změnit. Dodavatelé potřebují váš souhlas k následujícím úkonům: